best write my paper website doctoral thesis in please write my essay for money thesis and dissertation abstract website writing services precalculus homework answers review of literature for financial performance the stranger essays quadratic assignment
EPC facilitator

Alexandra Jurgens-Boot


Voornaam: Alexandra
Initialen: A.A.
Achternaam: Jurgens-Boot
Email: alexandra.boot@bootadvocaten.nl
Telefoon: +31205041570
Id is: 18

Omschrijving

Alexandra Jurgens-Boot is advocaat sinds 1989 en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is oprichter en eigenaar van Boot Advocaten. Alexandra is gespecialiseerd in publiek-private samenwerking, (her) structurering, projectontwikkeling, vastgoed financiering, bouwrecht, energierecht en bemiddeling. In aanvulling op haar vastgoedpraktijk heeft Alexandra zich gespecialiseerd in energierecht gedurende de laatste jaren. Duurzaamheid is in toenemende mate een belangrijk onderdeel bij het bereiken van de huidige klimaatdoelstellingen en daarmee de verandering in contractvormen. De oprichting van zogenaamde ESCO’s (Energy Service Companies) is daar leidend in. Alexandra is oprichter en lid van de strategie raad van het Nederlandse ESCO netwerk. Dit netwerk heeft tot doel gebruikers van gebouwen beter in staat te stellen kennis te vergaren en kansen te identificeren op het gebied van ESCO’s. Alexandra is tevens oprichter en algemeen directeur van het Blue Building Institute Europe, een platform voor professionals in de “Gezondheid en Welzijn” bouwindustrie. BBI is een multi-disciplinair, internationaal platform en heeft een op feiten gebaseerd systeem ontwikkeld om in de gebouwde omgeving (gebouwen waarin gewoond en gewerkt wordt) te meten, te certificeren en te monitoren welke impact het functioneren van een gebouw heeft op de Gezondheid en het Welzijn van haar gebruiker.

Referenties

 • Projectnaam: Marktconsultatie Alfa – college
  Opdrachtgever: Alfa - college
  Datum: 2018  
  Werkzaamheden:  Het Alfa-college wenst vier scholen te verduurzamen en zo circulair mogelijk te maken binnen een bepaald budget. Alexandra heeft het Alfa college begeleid bij het houden van een marktconsultatie. Deze marktconsulatie had als doel had te onderzoeken hoe de scholengemeenschap op een efficiënte wijze een aanbesteding in de markt kan zetten, welke wensen realistisch zijn en het meest opleveren binnen het budget.

 • Projectnaam: Zonneakker Bargerpoort
  Opdrachtgever: Groenleven B.V.
  Datum: 2018  
  Werkzaamheden:  Alexandra heeft voor Groenleven B.V. een risicoanalyse gedaan voor het project Zonneakker Bargerpoort. Hiermee heeft ze de eventuele aanbestedingsrechtelijke risico’s in kaart gebracht van het verlengen van een reeds gegunde opdracht.

 • Projectnaam: Marktconsultatie Hollands Kroon
  Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
  Datum: 2018 -  2019
  Werkzaamheden:  Alexandra heeft de gemeente Hollands Kroon begeleid bij het houden van een marktconsultatie, zodat de gemeente op een efficiënte wijze een aanbesteding in de markt kon zetten en kon beoordelen of de wensen en ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit haalbaar waren.