EPC facilitator

Marnix van Os


Voornaam: Marnix
Initialen: M.
Achternaam: Os
Email: marnix@cotrust.nl
Telefoon: 06-23011019
Id is: 1

Omschrijving

Marnix van Os heeft in de afgelopen 25 jaar in dienst van lokale overheden gewerkt aan tal van duurzaamheidsthema’s. Daarvoor was hij actief in het bedrijfsleven en de zorgsector. Om oplossingen te vinden voor de problematische financiering van verduurzaming van de samenleving in het algemeen en van vastgoed in het bijzonder, heeft hij zich gespecialiseerd in nieuwe business modellen zoals de ESCo.

Nadat deze modellen met succes zijn toegepast werkt hij vanuit zijn eigen bedrijf Cotrust aan verdieping en opschaling. Hij werkt hierbij samen met overheden, financieringsinstellingen, producenten en aannemers/installateurs.
Voor de overheid, als opdrachtgever van ESCo’s, is een specifiek aanbestedingsmodel uitgewerkt om binnen de Europese richtlijnen zo efficiënt mogelijk tot de gewenste doelstelling te komen.

Referenties

 • Projectnaam: ESCo MKB (MKB energieabonnement)
  Opdrachtgever: Dhr. C. Lorist (VNO-NCW)
  Datum: 2011 -  2013
  Werkzaamheden:  ontwikkeling business model en business case, uitvoering pilot, governance structuur

 • Projectnaam: ESCo Hanzehal Zutphen
  Opdrachtgever: S. Van Galen (beleidsmedewerker Duurzaamheid)
  Datum: 2012 -  2013
  Werkzaamheden:  Voorbereiding, aanbesteding, contractvorming, evaluatie.

 • Projectnaam: ESCo maatschappelijk vastgoed gemeente Zutphen
  Opdrachtgever: S. Van Galen
  Datum: 2012 -  2015
  Werkzaamheden:  Voorbereiding en strategische aanbestedingsdocument

 • Projectnaam: Esco woningbouw (woningabonnement) Deventer, Lochem en Zutphen
  Opdrachtgever: Dhr H. Littink (bestuurslid Stichting woningabonnement Zutphen en Lochem) R. Sint Nicolaas (gemeente Deventer), S. van Galen (gemeente Zutphen)
  Datum: 2013  
  Werkzaamheden:  Ontwikkeling business model, governance structuur, marketingplan, financieringsaanvraag

 • Projectnaam: ESCo woningbouw Friesland en maatschappelijk vastgoed (FRESCO)
  Opdrachtgever: E. Van der Staay (Provincie Friesland), R. Dijkstra
  Datum: 2013  
  Werkzaamheden:  Ontwikkeling business model, governance structuur, marketingplan, financieringsaanvraag.