writing the introduction of an essay critiquing literature review do custom essay writing services work best college admission essay volunteering answers to mathxl homework topology homework help cover page for term paper
EPC facilitator

Math Feijen


Voornaam: Math
Initialen: MMH
Achternaam: Feijen
Email: math.feijen@opps.nl
Telefoon: 0618607845
Id is: 21

Omschrijving

Math is sinds 2008 senior adviseur bij OPPS en sedert 2016 directeur. OPPS is een klein, in publiek private samenwerking gespecialiseerd advieskantoor en betrokken bij veel van de aansprekende PPS projecten in Nederland.

Het grootste deel van zijn tijd besteedt Math aan projectadvisering en procesmanagement bij aanbestedende partijen, met name in de ontwikkeling van (maatschappelijk) vastgoed zoals scholen, cultuurcentra, zwembaden, stadskantoren en andere utiliteitsbouwwerken. Hij bezit zeer ruime kennis en ervaring op het gebied van Publiek Private Samenwerking en innovatieve contracten (D&B/DBM/DBMO/DBFMO). Math beschikt over expertise op het gebied van financiƫn, (overheids-)huisvesting en facilitair management. Math is betrokken geweest bij meerdere langlopende (innovatieve) aanbestedingstrajecten en heeft in die hoedanigheid deelgenomen aan verschillende concurrentiegerichte dialogen. Zijn betrokkenheid loopt van de initiatieffase tot in de realisatiefase.

Referenties

 • Projectnaam: DBM gemeentehuis
  Opdrachtgever: Gemeente Krimpen
  Datum: 2013 -  2014
  Werkzaamheden:  De gemeente Krimpen aan de IJssel heeft d.m.v. een PPS-aanpak een versnelde aanbesteding voor een energie-neutraal Raadhuis kunnen doen. Bij de aanbestedingsprocedure is gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog, waarmee binnen 5 maanden de winnende inschrijving tot stand is gekomen. Door de integrale benadering waarbij ontwerp, bouw en langjarig onderhoud (DBM-contract van 20 jaar) nauw op elkaar zijn afgestemd, worden de huisvestingskosten zo laag mogelijk gehouden en is er veel aandacht voor duurzaamheid. Math was voorzitter van het dialoogteam en was procesadviseur voor de gemeente. In samenwerking met de gemeente heeft Math de gunningscriteria opgesteld en was procesbegeleider voor het beoordelingsproces. Het project is inmiddels zonder bezwaren gegund.

 • Projectnaam: DBMO stadskantoor Heerlen
  Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
  Datum: 2016 -  2018
  Werkzaamheden:  Math adviseert de gemeente Heerlen bij de aanbesteding voor het nieuwe energie-neutrale stadskantoor. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van het ambitiedocument en de aanbestedingsleidraden. Belangrijk onderdeel van het project is het opstellen van een DBMO (Design/Build/Maintain/Operate) overeenkomst met een looptijd van 15 jaar, waarbij de O bestaat uit een energievolumegarantie en de UAV-GC als contractonderlegger dient. Middels een energievolumegarantie staat de opdrachtnemer garant voor de hoeveelheid energie dat het gebouw maximaal jaarlijks zal gebruiken.

 • Projectnaam: AOC Oost - Nieuwbouw secundaire school
  Opdrachtgever: AOC Oost
  Datum: 2017 -  2017
  Werkzaamheden:  In Doetinchem wordt voor AOC Oost een nieuwe vmbo-school (secundaire school) gebouwd. Voor dit project heeft Math het projectteam ondersteund als voorzitter van de concurrentiegerichte dialoog. Hij heeft voor dit project de vraagspecificatie onderhoud en facilitaire dienstverlening opgesteld. Hij was daarnaast verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aanbestedingsdocumenten en de contracten, waarbij de energievolumegarantie een belangrijke component was voor de duurzaamheidsambitie van het project.