professional resume writing services 2014 homework help fractions to mixed numbers custom admissions essay station best professional resume writing services brisbane master thesis communication management comment faire un sujet de dissertation des sciences sociales simple business plan outline example
EPC facilitator

Annieta Alblas


Voornaam: Annieta
Initialen: MA
Achternaam: Alblas
Email: annieta.alblas@opps.nl
Telefoon: 0306981981
Id is: 22

Omschrijving

Annieta is sinds 2015 adviseur bij OPPS. OPPS is een klein, in publiek private samenwerking gespecialiseerd advieskantoor en betrokken bij veel van de aansprekende PPS-projecten in Nederland.

Met haar bouwkundige en juridische achtergrond streeft Annieta naar een geïntegreerde aanpak bij het aanbesteden van overheidsopdrachten in de utiliteitsbouw. Annieta bezit ruime kennis en ervaring op het gebied van Publiek Private Samenwerking en innovatieve contracten (D&B/DBM/DBMO/DBFMO).

Een aanzienlijk deel van haar tijd besteedt Annieta aan projectadvisering aan de zijde van de (publieke) opdrachtgever op het gebied van aanbesteden, contracteren en specificeren. Daarnaast begeleidt zij ook private opdrachtnemers in tendertrajecten.

De producten die zij voor veel projecten oplevert zijn aanbestedingsstrategieën, aanbestedingsdocumenten, UAV-GC contracten, vraagspecificaties etcetera. Naast het uitvoeren van projecten geeft Annieta cursussen op het gebied van aanbesteden en de UAV-GC. Tevens is Annieta lid van diverse geschillencommissies in de woningcorporatiesector.

Referenties

 • Projectnaam: Begeleiden DBM(O) aanbesteding stadskantoor
  Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
  Datum: 2016 -  2018
  Werkzaamheden:  OPPS heeft de gemeente Heerlen begeleid bij de aanbesteding van het ‘nieuwe’ stadskantoor. Voor dit project nam Annieta zitting in de projectgroep en was zij voorzitter van het juridisch team. In die hoedanigheid heeft zij de aanbestedingsdocumenten geschreven, waaronder de leidraden, het UAV-gc contract en de dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan dialooggesprekken en meegewerkt aan de beoordeling van de inschrijvingen en het opstellen van de gunningsbrieven.

 • Projectnaam: Begeleiden grondverkoop Damiate
  Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
  Datum: 2017 -  2017
  Werkzaamheden:  De gemeente Haarlem heeft een aanbesteding gedaan voor de verkoop van grond, met daarop de realisatieverplichting voor duurzame woningen, ondergrondse parkeervoorzieningen en een park. Binnen dit project heeft Annieta de gemeente begeleid in de gunningsfase. Zij heeft daarbij geadviseerd rondom het opstellen van de nota van inlichtingen, de beoordeling begeleid en de gunningsbrieven geschreven. Onderdeel daarvan was juridische advisering rondom het al dan niet ongeldig verklaren van een inschrijving.

 • Projectnaam: Begeleiden grondverkoop Damiate
  Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
  Datum: 2017 -  2017
  Werkzaamheden:  De gemeente Haarlem heeft een aanbesteding gedaan voor de verkoop van grond, met daarop de realisatieverplichting voor twee duurzame woontorens, een ondergrondse parkeergarage en een park. In de op de niet-openbare procedure volgende mededingingsprocedure met onderhandeling heeft Annieta als voorzitter opgetreden bij de onderhandelingsgesprekken met marktpartijen. Haar voornaamste rol was het leiden van de gespekken en het waarborgen van de juiste toepassing van de aanbestedingsrechtelijke beginselen.

 • Projectnaam: Begeleiden Bouwteam aanbesteding Huis van Albrandswaard
  Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
  Datum: 2018 -  2019
  Werkzaamheden:  Annieta begeleidt de aanbesteding voor het selecteren van een bouwteamaannemer voor het project Huis van Albrandswaard. Het betreft het nieuwe gemeentehuis, aangevuld met diverse wijkfuncties. Voor dit project heeft Annieta het projectteam geadviseerd, brainstormsessies georganiseerd, leidraden opgesteld en de beoordeling begeleid. Het betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure.

 • Projectnaam: Begeleiden DBM(E) aanbesteding renovatie bestuursgebouw
  Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  Datum: 2018 -  2019
  Werkzaamheden:  OPPS begeleidt de provincie Zuid-Holland bij de aanbesteding van de renovatie van het bestuursgebouw. Gekozen is voor de Europese aanbestedingsprocedure concurrentiegerichte dialoog. Voor dit project levert Annieta juridisch advies met betrekking tot de aanbestedingsprocedure, stelt de aanbestedingsdocumenten op en stuurt processen aan met betrekking tot het opstellen van de projectspecificaties.

 • Projectnaam: Begeleiden DBM(O) aanbesteding stadskantoor
  Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
  Datum: 2018 -  2018
  Werkzaamheden:  OPPS begeleidde de gemeente Amersfoort bij de aanbesteding van de renovatie van het stadskantoor. Voor dit project leverde Annieta juridisch advies met betrekking tot de aanbestedingsprocedure en de aanbestedingsdocumenten en maakte zij de vraagspecificatie met proceseisen.