order dissertation online highschool life essay pldt mydsl business plan belonging creative writing ideas how to write an application letter without experience development writer essay organization of literature review
EPC facilitator

Martijn Zuurveld


Voornaam: Martijn
Initialen: MJ
Achternaam: Zuurveld
Email: martijn.zuurveld@opps.nl
Telefoon:
Id is: 23

Omschrijving

Martijn is sinds 2016 adviseur bij OPPS. OPPS is een klein, in publiek private samenwerking gespecialiseerd advieskantoor en betrokken bij veel van de aansprekende PPS projecten in Nederland.

Een aanzienlijk deel van zijn tijd besteedt Martijn aan projectadvisering bij aanbestedende partijen, met name in de ontwikkeling van (maatschappelijk) vastgoed zoals scholen, woonwijken, stadskantoren, gerechtsgebouwen en andere utiliteitsbouwwerken. Bovendien ondersteunt hij bedrijven in de utiliteitsbouw in tenders. Martijn bezit ruime kennis en ervaring op het gebied van Publiek Private Samenwerking en innovatieve contracten (D&B/DBM/DBMO/DBFMO). Hij beschikt over expertise op het gebied van duurzame, functionele en toekomstbestendige huisvesting. Martijn is betrokken geweest bij meerdere langlopende (innovatieve) aanbestedingstrajecten en heeft in die hoedanigheid deelgenomen aan verschillende concurrentiegerichte dialogen. Zijn betrokkenheid loopt van de initiatieffase tot in de realisatiefase.

Referenties

 • Projectnaam: Gerechtshof Amsterdam – nieuwbouw Paleis van Justitie Amsterdam (DB)
  Opdrachtgever: Gerechtshof Amsterdam
  Datum: 2004 -  2013
  Werkzaamheden:  In 2013 opende het nieuwe Paleis van Justitie in het Amsterdamse IJ haar deuren. De nieuwe huisvesting van het gerechtshof Amsterdam en een viertal onderdelen van het Openbaar Ministerie verving de historische panden rond de Prinsengracht. Tussen 2004 en 2013 adviseerde Martijn de diverse gebruikers in de locatieselectie, stelde hij het ruimtelijk-functionele programma van eisen op, begeleide hij de voorbereiding van de facilitaire organisatie op het beheer van het nieuwe gebouw, was hij de vooruitgeschoven post namens de gebruikers in de ontwikkeling van ontwerp, bestek en uitvoering en was hij tenslotte verantwoordelijk voor testen, verhuizing en ingebruikname van en door het gerechtshof.

 • Projectnaam: Rechtbank Zeeland-West-Brabant – PPS gerechtsgebouw Breda (DBFMO)
  Opdrachtgever: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Datum: 2012 -  2014
  Werkzaamheden:  Rechtbank Zeeland-West-Brabant – PPS gerechtsgebouw Breda (DBFMO) PPS gerechtsgebouw Breda betreft het ontwerp, de realisatie en de financiering (DBF) van nieuwe huisvesting voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidwest Nederland, alsmede onderhoud en dienstverlening (MO) voor 25 jaar. De optimale ondersteuning van een vlekkeloos verlopend primair proces van de verschillende organisaties is hierbij het belangrijkste speerpunt. In opdracht van de rechtbank (gebruiker) en de Raad voor de rechtspraak (financier) werkte Martijn in 2012 en 2013 samen met het Rijksvastgoedbedrijf aan de vraagspecificatie en nam hij deel aan de selectieprocedure van de aanbesteding.

 • Projectnaam: Rechtbank Amsterdam – PPS rechtbank Amsterdam (DBFMO)
  Opdrachtgever: Rechtbank Amsterdam
  Datum: 2014 -  2017
  Werkzaamheden:  PPS rechtbank Amsterdam betreft het ontwerp, de realisatie en de financiering (DBF) van een nieuw gerechtsgebouw voor de grootste rechtbank van Nederland, alsmede onderhoud en dienstverlening (MO) voor 30 jaar. De optimale ondersteuning van een vlekkeloos verlopend primair proces van de rechtbank is hierbij het belangrijkste speerpunt. In opdracht van de rechtbank (gebruiker) en de Raad voor de rechtspraak (financier) organiseerde Martijn in 2013 en 2014 de specialistische gebruikersinbreng en stelde het functionele programma van eisen op. Verder hielp Martijn bij de vertaling van organisatiedoelstellingen naar uitgangspunten voor de huisvesting, adviseerde hij de rechtbank in de aanbestedingsprocedure en bij het opstellen en reviewen van de aanbestedingsdocumenten. Tevens nam Martijn in 2015 en 2016 namens de rechtbank deel aan de dialooggesprekken. In de ontwerpuitwerking na het gunningsbesluit, nam Martijn in 2016 en 2017 deel aan de expertsessies met het winnende consortium.

 • Projectnaam: Rechtbank Rotterdam – Renovatie Wilhelminaplein 100 (DB)
  Opdrachtgever: Rechtbank Rotterdam
  Datum: 2015 -  2016
  Werkzaamheden:  Rechtbank Rotterdam – Renovatie Wilhelminaplein 100 (DB) De rechtbank Rotterdam is gehuisvest in verschillende gebouwen op de Kop van Zuid. Het kantoorgebouw van 13 verdiepingen aan het Wilhelminaplein 100 was 20 jaar na oplevering toe aan grondige renovatie. De renovatie wordt tevens aangegrepen om de overgang te organiseren van een procesgerichte werkwijze naar een activiteitgerichte werkwijze. In opdracht van de rechtbank (gebruiker) en de Raad voor de rechtspraak (financier) stelde Martijn in de jaren 2014-2016 het functionele programma van eisen op. Tevens adviseerde hij de rechtbank in de aanbestedingsprocedure en bij het opstellen en reviewen van de aanbestedingsdocumenten.

 • Projectnaam: Gemeente Heerlen – DBMO nieuwbouw stadskantoor en renovatie monumentaal raadhuis
  Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
  Datum: 2016 -  2018
  Werkzaamheden:  De gemeente Heerlen is gehuisvest in diverse panden in de stad. Het monumentale raadhuis aan het Raadhuisplein is het bestuurlijke centrum. Aangrenzend en hiermee verbonden biedt het huidige stadskantoor aan de Geleenstraat huisvesting voor een groot deel van de medewerkers. Dat stadskantoor is in 2016 aangekocht met de bedoeling het verouderde en met logistieke en functionele problemen kampende gebouw te transformeren tot een energiek, duurzaam, open, transparant en inspirerend gebouw voor burgers en medewerkers. Een deel van de totale programmatische vraag wordt ondergebracht in het raadhuis. O.b.v. een DBMO-overeenkomst en middels een concurrentiegerichte dialoog vond de gemeente een consortium dat ontwerp, bouw, onderhoud en beperkte gebouwgebonden dienstverlening (15 jaar) voor haar rekening neemt. In opdracht van de gemeente vervulde Martijn in 2017 en 2018 in Heerlen de rol van technisch en functioneel adviesverantwoordelijke. In die hoedanigheid heeft hij de vraagspecificatie opgesteld en nam hij deel aan dialooggesprekken en expertgesprekken.

 • Projectnaam: Gemeente Amersfoort – DBM renovatie stadhuis
  Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
  Datum: 2017 -  2019
  Werkzaamheden:  De gemeente Amersfoort is gehuisvest in diverse panden in de stad. De renovatie betreft het centrale stadhuiscomplex op de adressen Stadhuisplein 1, Stadhuisplein 3 en Molenstraat: het stadhuis van Van Kranendonk uit 1974 en de uitbreiding van Pi de Bruijn uit 1994. Na de renovatie kan de gemeente van vijf locaties terug naar één locatie. De verouderde inbouwpakketten en installaties worden duurzaam gerenoveerd en gedurende 15 jaar onderhouden als onderdeel van een design, build en maintain overeenkomst. In opdracht van de gemeente helpt Martijn in 2018 de gemeente met de vertaling van organisatiedoelstellingen naar uitgangspunten voor de huisvesting, stelt hij de vraagspecificatie op en adviseert hij bij het opstellen van selectie- en gunningscriteria.

 • Projectnaam: Provincie Zuid-Holland – DBM renovatie provinciehuis
  Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  Datum: 2018 -  2019
  Werkzaamheden:  De provincie Zuid-Holland is gehuisvest in diverse panden rond het Zuid-Hollandplein in Den Haag. De renovatie betreft het bestuurscentrum aan de Zuidhollandlaan, naar ontwerp van Frits Peutz. Het verouderde gebouw, waarin o.a. de publieke beraadslagingen van Provinciale Staten plaatsvinden en het College en de Statenfracties kantoor houden, wordt met hoge duurzaamheidsambitie gerenoveerd en gedurende 15 jaar onderhouden als onderdeel van een design, build en maintain overeenkomst. In opdracht van de provincie vertaalt Martijn organisatiedoelstellingen naar uitgangspunten voor de huisvesting, stelt hij de vraagspecificatie op en adviseert hij bij het opstellen van selectie- en gunningscriteria.