is it safe to buy essay online online organic chemistry homework help computer studies coursework help thomas jefferson louisiana purchase essay how to write an english literature phd proposal ramesh johari phd thesis
EPC facilitator

Lester Agten


Voornaam: Lester
Initialen: L
Achternaam: Agten
Email: l.agten@brink.nl
Telefoon:
Id is: 25

Omschrijving

Met zijn jarenlange ervaring in verschillende financiële functies is Lester Agten zelf een kostbaar
bezit te noemen binnen Brink. Hij weet binnen zijn huidige functie, inclusief kennis van
projectmanagement, als geen ander strategische keuzes te vertalen naar operationele acties. En
andersom. Daardoor is hij op verschillende niveaus de juiste gesprekspartner voor opdrachtgevers.
Continu acteren op dat snijvlak: het blijft boeien. Met name op het gebied van duurzaamheid. Zo
speelt hij een aanzienlijke rol in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Ontwikkelde een
stappenplan dat gedeeld werd met vele gemeenten. Hij is er trots op dat hij, samen met Brink,
duurzaamheid steeds beter op de kaart zet. En acht maatschappelijke betrokkenheid van groot
belang. Of zoals hij het zelf noemt: het genereren van maatschappelijk rendement. Meerwaarde
creëren.

Referenties

 • Projectnaam: Verduurzamen gemeentelijke huisvesting
  Opdrachtgever: Gemeente (200.000+ inwoners)
  Datum: 2017  
  Werkzaamheden:  Voor het een grote gemeente in het zuiden van het land dragen we bij aan de wens om overheidsgebouwen energieneutraal te maken zonder daarbij per maand niet meer te gaan betalen dan nu. We hebben geld vrij gemaakt voor de investeringen, een rekenmodel opgezet dat integraal berekend wanneer welke investering het meest oplevert. Dankzij een dashboard is dit wel overzichtelijk weergegeven.

 • Projectnaam: Sectorale routekaart verduurzamen vastgoed
  Opdrachtgever: Rijksoverheid
  Datum: 2018  
  Werkzaamheden:  Om verdere invulling te geven aan het Klimaatakkoord en de eigen duurzaamheidsambities heeft deze landelijke, publieke organisatie Brink gevraagd een routekaart op te stellen voor de verduurzaming van het vastgoed. Deels om de bestaande routekaart te actualiseren en aan te vullen. We kijken hierbij niet alleen naar de gebouwen, maar ook naar het gebied eromheen. Duurzaamheid wordt hier echt geïntegreerd met bredere organisatiedoelen.

 • Projectnaam: Gemeentelijke routekaart verduurzaming vastgoed
  Opdrachtgever: Gemeente
  Datum: 2019 -  2020
  Werkzaamheden:  Voor een top 15 gemeente in het midden van het land heeft Brink een strategische routekaart opgesteld om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen voor 2030. Hierbij hebben wij naast een portefeuille-analyse ook de procesbegeleiding verzorgd tot en met de besluitvorming en een meerjarenplanning opgesteld.

 • Projectnaam: Gemeentelijke routekaart verduurzaming vastgoed
  Opdrachtgever: Gemeente (100.000+ inwoners)
  Datum: 2019 -  2020
  Werkzaamheden:  Als pittoreske stad aan het water is het van belang aandacht te steden aan duurzaamheidsthema’s om in de toekomst droge voeten te behouden. Voor deze gemeente hebben wij een routekaart opgesteld om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen voor 2050. Hierbij houden we rekening met de kenmerken en doelstellingen van de gemeente.

 • Projectnaam: Verduurzamen op portefeuilleniveau
  Opdrachtgever: Rijksoverheid
  Datum: 2019  
  Werkzaamheden:  Om duurzaamheid een stapje verder te brengen is deze dienst, die werkt in opdracht van een ministerie, op zoek gegaan naar manieren om het vastgoed te verduurzamen. De bijzondere functie van het vastgoed maakte het uitdagend energielabels en maatwerkadviezen op te stellen, maar dit is Brink uiteindelijk wel gelukt.

 • Projectnaam: Routekaart verduurzamen vastgoedportefeuille
  Opdrachtgever: Zelfstandig bestuursorgaan
  Datum: 2019 -  2020
  Werkzaamheden:  Om duurzaamheid nog scherper op de kaart te zetten, heeft deze ZBO ons gevraagd een route uit te stippelen voor de verduurzaming van haar vastgoed. We hebben verschillende strategieën opgesteld die het mogelijk maken voor de organisatie om een afweging te maken tussen de ambitie en de haalbaarheid, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de organisatie. Daarbij hebben we een haalbaarheidsonderzoek en een kostenraming opgesteld.

 • Projectnaam: Energielabels en maatwerkadviezen
  Opdrachtgever: Gemeente (50.000+ inwoners)
  Datum: 2020  
  Werkzaamheden:  Voor deze gemeente hebben wij voor drie schoolgebouwen energielabels en maatwerkadviezen opgesteld om de schoolgebouwen te verduurzamen. Om de maatregelen te formuleren hebben we passende strategieën voorgelegd en uitgangspunten vastgesteld. Tot slot hebben we een koppeling gemaakt met het MJOP en gekeken naar de financiële impact.

 • Projectnaam: Rekenen aan verduurzamingsopgave gemeentelijk vastgoed
  Opdrachtgever: Gemeente (100.000+ inwoners)
  Datum: 2020  
  Werkzaamheden:  Voor een middelgrote gemeente in Zuid-Holland hebben we gerekend aan de verduurzamingsopgave op basis van beschikbare energielabels. Voor de kernportefeuille van de gemeente zijn drie ambitieniveaus doorgerekend. Zo hebben we gerekend aan de opgave voor de komende 30 jaar.

 • Projectnaam: De stand van de verduurzamingsopgave
  Opdrachtgever: Vereniging
  Datum: 2020  
  Werkzaamheden:  Het is mooi dat we als Brink al zoveel organisaties hebben mogen helpen met het opstellen van een routekaart voor de verduurzaming van hun vastgoed, maar hoe staat het eigenlijk landelijk gezien bij de gemeenten? Voor deze grote landelijke organisatie voeren wij een nulmeting uit en onderzoeken waar de knelpunten en succesfactoren liggen voor het opstellen van zo’n routekaart of vergelijkbare aanpak. De resultaten moeten er uiteindelijk toe leiden dat gemeenten hier beter in ondersteund worden.