EPC facilitator

Maarten Dansen


Voornaam: Maarten
Initialen: M.
Achternaam: Dansen
Email: m.dansen@brink.nl
Telefoon: 010-2370113
Id is: 7

Omschrijving

Maarten is Senior Consultant bij Brink Management / Advies, onderdeel van Brink Groep. Hij studeerde in 2009 aan de Technische Universiteit Delft af als MSc Real Estate op “Hoge duurzaamheidsambities in de praktijk: succesfactoren in het ontwikkelproces van duurzame kantoorgebouwen”.
Van 2009 tot en met 2016 was Maarten (mede-) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het BREEAM-NL keurmerk in Nederland. Zijn ervaring reikt hierbij verder dan alleen energiebesparing of kantoren. Ook op andere thema’s en voor bijzondere gebouwtypen zoals datacenters, zwembaden, hotels, ziekenhuizen en laboratoria heeft hij veel ervaring opgedaan. Op internationaal vlak vertegenwoordigde hij de DGBC in de European Network for Green Building Councils en hun Policy Taskforce, de BREEAM-EU Board en de GRESB Benchmark Committee.
Als voorzitter van Platform Duurzame Huisvesting (2014-2015) was Maarten ook in Nederland actief op beleid en regelgeving, waaronder: Erkende Maatregelen, Greenlease, Energie Akkoord.
Sinds januari 2017 brengt hij zijn ervaring in de praktijk als Senior Consultant bij Brink Management / Advies en EPC Facilitator. Rode draad is daarbij: het vertalen van duurzame ambities naar heldere afspraken en concrete resultaten.

Referenties

 • Projectnaam: Ontwikkeling Quick Scan Duurzame Gebouwen
  Opdrachtgever: Dutch Green Building Council
  Datum: 2015 -  2016
  Werkzaamheden:  Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Dutch Green Building Scan, zowel procesmatig als inhoudelijk. De scan is een laagdrempelige methode om binnen zeer korte tijd inzicht te krijgen in de duurzame prestaties van een gebouw. De scan combineert diverse online databases, om aanvullend met een minimaal aantal vragen de prestaties van een gebouw te berekenen. Dit gebeurt maar liefst op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zoals gezondheid, energie en materiaalgebruik. U ontvangt daarna een zogenaamde indicatieve score. De uitkomsten kunt u gebruiken om de operationele kosten van uw gebouw terug te brengen en de duurzaamheidprestaties te verbeteren. Dit verhoogt de marktwaarde van het gebouw, daarnaast is een duurzaam gebouw een prettiger en gezonder gebouw.

 • Projectnaam: Ontwikkeling Woonzorgcentrum Sittard
  Opdrachtgever: ZOwonen en Zuyderland
  Datum: 2017 -  2017
  Werkzaamheden:  Vertalen van de wensen en eisen van de opdrachtgevers naar een UAV-GC Vraagspecificatie Object en Proces, met bijbehorende investeringskosten ramingen. Uitdaging in het proces is de kwaliteit en ook duurzame ambities in het proces te borgen.

 • Projectnaam: Advies verduurzaming gemeentegebouwen
  Opdrachtgever: Gemeente (anoniem)
  Datum: 2017 -  2017
  Werkzaamheden:  Voor de gemeente een adviesmemo geschreven voor het al dan niet uitvragen van een energieprestatiecontract voor 20 gemeente gebouwen en de bijbehorende inkoopstrategie. In dit specifieke geval bleek de opgave te klein en te complex om interessant te zijn voor eventuele opdrachtnemers. Er wordt gekeken of de opgave kan worden aangepast of vergroot om de opdracht in een prestatiecontract in de markt te zetten.

 • Projectnaam: !mpuls geeft energie
  Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
  Datum: 2017 -  2017
  Werkzaamheden:  !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten/ Rudy Uytenhaak Architectenbureau, DWA, Kuijpers en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (onderdeel van Ballast Nedam). In de komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan het slim verduurzamen van zeven gemeentelijke panden in het stadshart, waarbij wordt gestreefd naar een sneeuwbaleffect voor bedrijven en burgers in Eindhoven. Nooit eerder heeft een Nederlandse gemeente het duurzaamheidsvraagstuk in samenwerking met marktpartijen opgepakt. Ook de financiering is uniek. Het project dat de naam ‘Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen (SVGG)’ kreeg, zal minstens tien jaar in beslag nemen.